Profile Teacher

NAMA : LOH SUE FEE

JANTINA : LELAKI

NO. KAD PENGENALAN : 6814049

ALAMAT : No. 106 TAMAN LUKUT.

KELULUSAN : (Hon) Teknologi Maklumat (UPSI)

OPSYEN : NOLOGI MAKLUMAT, MATEMATIK (MINOR)

GRED : S DG41-TK1

TARIKH MULA MENGAJAR : HB MEI 2003

SUBJEK DIAJAR : Maths(F3),ICT( F5) DAN ADD MATHS (F5)You must here