Objective

1. Untuk meningkatkan minat terhadap teknologi maklumat di kalangan pelajar-pelajar.

2. Untuk mencapai peratus kelulusan yang tinggi dalam akademik.

3. Untuk meningkatkan kemahiran pelajar-pelajar terhadap penggunaan teknologi maklumat (IT)dalam pembelajaran.

4. Untuk meningkatkan kefahaman pelajar-pelajar tentang pengetahuan asas berkaitan teknologi maklumat (IT) dan perisian aplikasi.


Misi
Panitia Teknologi Maklumat berusaha untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampiran, berdaya saing, berfikiran kritis, kreatif dan inovatif serta menjadi generasi yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek serta bertanggungjawab terhadap diri, agama, bangsa dan Negara

Visi
Nadi penggerak kearah kecermelangan bidang Teknologi Maklumat dan
Komunikasi yang mampu membentuk warga SMK Bukit Saujana
cemerlang dalam akademik, berkemahiran, merealisasikan ICT merentasi kurikulum serta penerapan nilai-nilai murni.
You must here