Form 4

Nota berikut disediakan dalam bentuk word dokumen dan pdf mengikut cd courseware CD1 hingga CD6 Tingkatan 4. Para guru dan pelajar boleh muat turun nota berkenaan sebagai rujukan.
1. Nota (Doc)


2. Nota CD (PDF)


3. Nota ini disediakan mengikut Learning Area 1 - 3 Tingkatan 4
4. Nota(PPT)
LA1 (Topic 1.2 – Computer ethics & Legal Issues)
LA2 (Topic 2.3 – Operating System )

5. Mind Mapping
Mind mapping berikut memberi garis panduan dan gambaran penuh tentang kandungan
bagi setiap Learning area yang pelajar akan belajari.6 Worksheet-Handybook


 


7 . Worksheet CD ICT
        Latihan ini diambil daripda CD ICT Form 4 (doc file)
      - LA1 worksheet - LA2 worksheet - LA3 worksheet


8.  Topical Exercise( doc)
9.  Borang-borang Kerja Kursus( doc)10. Persembahan Powerpoint (Dwibahasa)
      - Learning Area 1, 2 & 3
      - Mobiles Computing (ppx) link 1 link211. CD ICT Courseware Form 4 ( 6 cd’s) (PDF file)
 
(CD1 , CD2 , CD3 , CD4 , CD5 , CD6) .doc  (CD1 , CD2 , CD3 , CD4 , CD5 , CD6) .pdf


You must here